Info o klubie

Klub Sportowy „Wielkopolanin” Poznań zrzesza miłośników i sympatyków sportów walki. Powstał w marcu 2006r. jako kontynuacja działalności sekcji kick boxingu Klubu Uczelnianego AZS UAM Poznań. Klub zrzeszony jest w Polskim Związku Kick Boxingu. Prezesem, a zarazem głównym trenerem jest mgr Janusz Miedziocha.
tr
Uprawnienia instruktorskie w zakresie kick boxingu posiada od 1991r., kiedy to był jeszcze studentem Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Posiada uprawnienia instruktorskie w zakresie boksu od 1992r.
Treningi prowadzone są w przyjaznej atmosferze, gdzie naczelną zasadą jest bezpieczeństwo ćwiczących. Nacisk kładzie się przede wszystkim na wychowawcze aspekty sportu oraz dążenie do sukcesów sportowych.
Udział w walkach sparingowych jest dobrowolny, gdzie podstawowym kryterium doboru sparingpartnerów jest ich poziom zaawansowania.
Istnieje możliwość zdobycia stopni szkoleniowych koniecznych do udziału w zawodach sportowych.